کرێی مانەوە | The American University of Iraq Sulaimani

کرێی مانەوە

کرێی مانەوە لەبەشی ناوخۆیی زانکۆ :

بەشی ناوخۆیی زانکۆ ، سێ جۆر شوێنی نیشتەجێبون بۆ فێرخوازان دابین دەکات : تایبەتی و ستانداردو ئابوری .

تایبەتی : کرێکەی 1،200 $ بۆ هەر کۆرسێکی خوێندن ، پێکهاتوە لەیەک ژوری نوستن ، بەیەک سیسەمی خەوەوە (تەنها بەشی ١ فێرخواز دەکات) ، لەگەڵ  شوێنی خوێندنەوەو حەوانەوە ، چێشتخانەو گەرماو .

ستاندارد : کرێکەی720 $  بۆ هەر کۆرسێکی خوێندن ، پێکهاتوە لە (٢) ژوری نوستن ، هەر ژورێک (٢) سیسەمی خەوی تێدایە (بەشی ٤ فێرخواز دەکات) ، لەگەڵ شوێنی خوێندنەوەو حەوانەوە ، چێشتخانەو گەرماو .

ئابوری : کرێکەی 600 $  بۆ هەر کۆرسێکی خوێندن ، پێکهاتوە لە (٣) ژوری نوستن ، هەر ژورێک (٢) سیسەمی خەوی تێدایە (بەشی ٦ فێرخواز دەکات) ، لەگەڵ شوێنی خوێندنەوەو حەوانەوە ، چێشتخانەیەک و (٢) گەرماو .