ئەثیر مەترود - پڕۆفیسۆری یاریدەدەر | The American University of Iraq Sulaimani

ئەثیر مەترود - پڕۆفیسۆری یاریدەدەر

بڕوانامەی دکتۆرا - زانکۆی ماسسەی
بڕوانامەی ماستەر لەزانست - زانکۆی پوترا - مالیسیا

ئۆفیس : B-F2-05

ئیمەیڵ : atheer.matroud@auis.edu.krd